ม.หอการค้า จับมือ สอวช. พัฒนาผู้ประกอบการขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชน

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรม IDE Node Progress Meeting ณ โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์