ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เข้าพบ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช หารือเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปประเทศสี่ด้าน


เผยแพร่
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการฯ ได้เข้าพบ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปทั้งสี่ด้านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ