บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้รับรางวัล Integrated Health and Wellness Provider of the Year Asia-Pacific 2020

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวว่า บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านคุณภาพการบริการทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) รวมถึงเวชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัย มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การรองรับการเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness and Medical Tourism) จากหลากหลายประเทศ มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์