เอาตัวรอดจากไวรัส COVID-19

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาดที่เริ่มแผ่ขยายไปในวงกว้างแบบนี้ เราเชื่อว่าหลายๆ คน คงเริ่มที่จะเก็บตัวอยู่ที่บ้าน หรือเริ่ม Work From Home กันแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะ Work From Home ได้ ก็เพราะบางอาชีพนั้นจำเป็นที่จะต้องออกไปยังหน้างานตลอดเวลา อย่างเช่น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประชาสัมพันธ์