คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส และประชาชน ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มีนาคม 2564

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส และประชาชน ระหว่างวันที่ 10 ถึง 28 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิจัยบ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์