กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เชิญชวนลูกค้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ผู้สูงอายุระดับชาติ


เผยแพร่
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชวนลูกค้าลดการใช้กระดาษ ลดการสะสมของปริมาณขยะและลดความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมใช้บริการรับกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย ผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่วมปันน้ำใจคืนสู่สังคม ด้วยการสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์