รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชม Ecotopia เมืองแห่งคนรักษ์โลก ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


เผยแพร่
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเดือนมิถุนายนจึงเป็นเดือนที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมแคมเปญตามแนวทางรักษ์โลกขึ้นมากมาย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์