ชวนคนไทยเริ่มต้นบริโภคอาหารดีมีประโยชน์สัปดาห์ละมื้อ


เผยแพร่
เมื่อสถานการณ์การบริโภคอาหารทั่วโลกยังไม่ยั่งยืนเท่าที่ควร ถึงเวลาบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ โดยเริ่มต้นสัปดาห์ละ 1 มื้อ

สถานการณ์การบริโภคอาหารทั่วโลกยังไม่ยั่งยืนเท่าที่ควร

ประชากรโลกกว่า 2 ล้านล้านคนอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน ในขณะที่มีประชากรกว่า 1 ล้านล้านคน เผชิญกับภาวะขาดอาหาร จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO เผยว่า ประชากรโลกจำนวน 2 ล้านล้านคนประสบปัญหาการขาดวิตามินและเกลือแร่ ระบบอาหารโลกยังก่อให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม และมากกว่า 20% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมาจากอุตสาหกรรมอาหาร ในขณะที่กว่า 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตออกมากลับกลายเป็นขยะอาหาร

 

จาก งานวิจัยของคนอร์และ World Wildlife Fund Inc. (WWF) พบว่า 75% ของการบริโภคของคนทั้งโลก เกิดจากการบริโภคพืชผัก 12 ชนิด และสัตว์ 5 ชนิดเท่านั้น ซึ่งการบริโภคแบบนี้ จะสร้างผลเสียต่อตัวเราและโลกของเรา คนอร์จึงต้องการเปลี่ยนแปลงให้สังคมในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการบริโภคเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน ผ่านวัตถุดิบ Future 50 Food (F50 Food) หรือ 50 อาหารเพื่อสุขภาพและโลกที่ดีขึ้นของทุกคน

ยิ่งไปกว่านั้น ยูนิลิเวอร์ยังเดินหน้าเต็มที่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารโลก โดยภายในปี 2568 ยูนิลิเวอร์จะเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเป็นสองเท่าทั่วโลก นอกจากนี้ยังลดปริมาณของแคลอรี่ โซเดียม และน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นพันธกิจ “Future Food” เพื่อสังคมและโลกที่ยั่งยืน

กินดี ได้ดี เริ่มง่ายๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและยั่งยืนไปกับคนอร์

คุณโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยและอาเซียน กล่าวว่า   “ที่คนอร์ การสร้างคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญหลักของเรา โลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ของระบบอาหารโลกและในฐานะบริษัทอาหารชั้นนำของโลกเราต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในประเด็นนี้

เราเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้ในขณะที่เรารณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเรายังให้คำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

ช่วงปลายปี 2563 ผลิตภัณฑ์คนอร์กว่า 83% ผ่านหลักเกณฑ์โลกในการจำกัดปริมาณเกลือที่ 5 กรัม ต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้น ทีมวิจัยและพัฒนาของเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยเรามีคำมั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 100% ในปี 2025 ลดขยะอาหาร จากการผลิตโดยตรงของเราจากโรงงานไปสู่ร้านค้าลง 50% ในปี 2568 การลดการใช้พลังงานในด้านอื่นๆ อาทิ ไฟฟ้า และน้ำ รวมไปถึงกาสนับสนุนวัตถุดิบทางการเกษตรแบบยั่งยืนจากการคัดสรรวัตถุดิบของเรา โดยเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชาวนา และผู้ผลิตเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อาหารของเรา

ด้วยเหตุนี้ คนอร์จึงได้สร้างสรรค์แคมเปญ Eat Good, Get Good” หรือ กินดี ได้ดี เพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาปรับพฤติกรรการบริโภคเพื่อสุขภาพมากขึ้น คุณอัลพาน่า ไททัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดธุรกิจกลุ่มอาหารภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย อธิบายถึงแคมเปญนี้ว่า

ผลสำรวจผู้บริโภคของเราแสดงให้เห็นว่าคนไทยทุกคนมีความตั้งใจที่ดีในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำได้ให้ต้องบริโภคอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายหรือโลกไปโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลของการไม่มีเวลา หรือทำอาหารเพื่อสุขภาพไม่เป็น อีกทั้งหลายคนยังเชื่อว่าอาหารเพื่อสุขภาพมักมีราคาแพง หรือไม่อร่อย คนอร์จึงอยากทำหน้าในการเปลี่ยนมุมมองผิดๆ เหล่านี้ โดยการสาธิตถึงอาหารที่ดี มีประโยชน์ และอร่อยสามารถอยู่รวมกันในจานเดียวได้อย่างไร

ด้วยแคมเปญนำร่อง Eat Good Wednesday” หรือ #วันพุธกินดี เชิญชวนให้คนไทยหันมาบริโภคอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เริ่มง่ายๆ กำหนด 1 วันใน 1 สัปดาห์นั่นคือวันพุธ โดยลองปรับพฤติกรรมการบริโภคจากปกติ ที่หลายคนอาจไม่ค่อยมีเวลาได้บริโภคผัก ธัญพืช หรืออาหารที่มีประโยชน์เท่าที่ควร เป็นการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพเหล่านั้นลงไปในมื้อปกติของคุณ หรืออาจจะเริ่มจากวัตถุดิบ Future 50 Food (F50 Food) หรือ 50 อาหารเพื่อสุขภาพและโลกที่ดีขึ้นของทุกคน

โดยสามารถหาได้ง่ายๆ จากตลาดหรือซูปเปอร์มาร์เกตอย่างปวยเล้ง, หัวไช้เท้า, ผักกาดขาว หรือเห็ดเข็มทอง ที่แม้จะปรับเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าทำสม่ำเสมอ ก็อาจจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เรียกได้ว่าเป็นการ กินดี ได้ดี เพื่อตัวคุณเอง สุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” คุณอัลพานา เสริม

 

 

ความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง คนไทยสุขภาพดี

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างคนอร์ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง Lotus’s เพื่อสนับสนุนให้บริโภควัตถุดิบที่สด ใหม่ อย่างผักสดเพื่อสุขภาพ โดยจะปล่อยกิจกรรมสุดสร้างสรรค์เพื่อคนรักสุขภาพออกมาในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้คนอร์ยังมองหาความร่วมมือเพื่อความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพคนไทย ทั้งในด้านรีเทลและร้านอาหารเพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางโภชนาการให้สะดวกสบายต่อการกินดี ได้ดี เข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ง่าย และช่วยให้คนไทยได้ปรับพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องจนเป็นนิสัย พันธกิจทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น 5 ล้านคนในปีแรก และ 29 ล้านคนภายในปี 2568

 

ร่วมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันพุธเพื่อสุขภาพไปกับ “Eat Good Wednesday” กินดี ได้ดีกับคนอร์ พร้อมติดตามกิจกรรมและข่าวสารของคนอร์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/KnorrThailand

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ