“คณะทันตแพทยศาสตร์” สจล. พร้อมยกระดับทันตแพทย์รุ่นใหม่ มุ่งสร้าง “นวัตกร” พลิกโฉมหมอฟันยุคดิจิทัล


เผยแพร่
“ทันตแพทย์” เป็นวิชาชีพที่ยังเป็นที่ต้องการของประเทศ และที่น่าเป็นห่วงกว่านั้น คือ อุปกรณ์ทางทันตกรรมเกือบทั้งหมด ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงจัดตั้ง “คณะทันตแพทยศาสตร์” ที่มุ่งเน้นการสร้างทันตแพทย์นวัตกร โดยผนวกรู้หลากหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ และพร้อมจะเป็นผู้พลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ