ความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์หัวโขน” ที่สวนนงนุชพัทยา


เผยแพร่
ตามปณิธานของคุณนงนุช ตันสัจจาที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดงานศิลปกรรมไทย เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา

ต่อมา คุณกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงทำการรวบรวมงานศิลปกรรมไทยไว้ที่สวนนงนุชพัทยา อีกหนึ่งแขนงคือหัวโขน   จึงสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้น   ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย ห้องโถงจัดแสดง เป็นที่ตั้งของตู้หัวโขน จำนวน 121 ตู้ ห้องสาธิตงานผลิตหัวโขน, ห้องเขียนลาย และตกแต่งหัวโขน, โดยเริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

สวนนงนุชพัทยาสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้นเพื่อแสดงงานศิลปกรรมไทยชั้นสูง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุด จำนวน 506 เศียร โดยได้แบ่ง ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้

1.หัวโขนชุดอนุรักษ์แบบโบราณ จำนวน 24 เศียร  
2.หัวโขนบรมครู ฤษี จำนวน 108 พระองค์ 
3. หัวโขนรามเกียรติ์ จำนวน 374 เศียร 

ซึ่งหัวโขนทั้งหมดจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อรอให้นักเรียน,นักศึกษา,นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ หลังสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายและได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติ

ทั้งนี้เมื่อโครงการจัดทำหัวโขนแล้วเสร็จ โครงการต่อไปทางสวนนงนุชพัทยจะทำหุ่นกระบอกไทยตามเรื่องในพระราชนิพนธ์,ว รรณคดีไทย และนิทานพื้นบ้าน ในงานหุ่นกระบอกนี้ ใช้ทักษะของงานหัวโขน แต่มีขนาดเล็กและส่วนประกอบที่สำคัญคือ งานปักสะดึงกลึงไหม ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของหุ้น

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ