กสอ.ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย


เผยแพร่
กสอ. ติวเข้มกลยุทธ์นำเสนอแผนธุรกิจผ่านเวที เข้าหาแหล่งเงินทุนเสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อหาแหล่งเงินทุน (Business Pitching Presentation) เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพ ทักษะความสามารถด้านการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่เวที Pitching หรือ Business Pitching Presentation อันเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าหาแหล่งเงินทุน และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ผู้ประกอบการที่สามารถนำเสนอแผนธุรกิจได้ดี ก็จะช่วยทำให้ธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากผู้พิจารณาแผนธุรกิจ เช่น จากสถาบันการเงิน นักลงทุน และจากแหล่งอื่น ๆ  ได้

นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อหาแหล่งเงินทุน นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สามารถสร้างสรรค์พัฒนาการนำเสนอผลงาน แผนธุรกิจ (Business Model) มีศักยภาพและเข้าสู่ภาคธุรกิจ รวมถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและแหล่งเงินทุน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยากให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้จากงานนี้ไปต่อยอดองค์ความรู้ ในวันนี้ 12 สถานประกอบการ ที่ได้เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) อยากให้ทุกท่านต่อยอดโดยการนำธุรกิจของตนเองไปจับคู่กับธุรกิจอื่นๆ ที่สอดคล้องกัน สามารถเจรจาธุรกิจร่วมกันได้จริงๆ นี้ คือ วัตถุประสงค์หลักของโครงการ และในส่วนของธุรกิจที่ไม่ได้จับคู่กับธุรกิจด้วยกัน ทางโครงการอยากให้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้มากขึ้นต่อไป โดยการเข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ แบบที่ 1 เป็นลักษณะการต่อยอดการเข้าไปช่วยบริษัท จะมีการพูดคุยเบื้องต้นว่าบริษัทที่เข้าร่วมนั้นมีความพร้อมทางด้านการเงินย้อนหลังไป 3 ปี เป็นอย่างไร เพื่อทราบแนวทางในการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง และแบบที่ 2 จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้เบื้องต้น เพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของปลายน้ำก็ต้องมาหาวิธีที่จะไปเป็นต้นน้ำว่าจะต้องทำอย่างไร หน่วยงานจะช่วยส่งเสริม โดยการหาช่องทางการตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น

คุณศศิวิมล สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “ตอนนี้เราพบว่าจุดอ่อนของผู้ประกอบการ คือ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเรื่องมาตรฐานที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งก็จะเป็นโอกาสของทางภาครัฐที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านนี้ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมจะมีกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อหาแหล่งเงินทุน กิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่มีระบบการฝึกกอบรมแบบออนไลน์ การให้คำปรึกษาแนะนำ (Clinic Pitch) ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบกลุ่ม จนมาถึงการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์มากมายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอง เพื่อให้ได้พบกับนักลงทุนที่มีจุดประสงค์ตรงกันและร่วมลงทุนกันจนเกิดการจับคู่ธุรกิจการค้า (Business Matching) นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และสามารถขยายสินค้าสู่ตลาดอื่นๆ ต่อไป

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

สโลวีเนีย

VS

เซอร์เบีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ