คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. มีข่าวดี


เผยแพร่
สำหรับน้องๆ หรือ บุคคล ทั่วไปที่เรียนจบปริญญาตรี สาขาใดๆ ก็ตาม เช่น นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์. หรือสาขาใดๆก็ได้ ที่ยังหางานไม่ได้ หรือมีงานทำแล้ว แต่เป็นงานชั่วคราวที่ไม่มีความมั่นคง

ขอเชิญสมัครเรียนพยาบาล หลักสูตรปริญญาตรี โดยใช้เวลาเพียง สองปีครึ่งได้. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565. สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานที่มั่นคง ก้าวหน้า 

มาร่วมเป็น ศิษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. พยาบาลของปวงชน

#พยาบาลจุฬาภรณ์ #พยาบาลของปวงชน

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและคู่มือการสมัครได้ที่ http://nurse.pccms.ac.th/?p=9530 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2576 6700 ต่อ 8816 หรือ Line : @918akqee (Faculty of Nursing)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  1. ​มีสัญชาติไทย สามารถสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนภาษาไทยได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. ​สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา และต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ​มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น ตาบอดสีรุนแรง หูหนวกหรือหูตึง เป็นต้น และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ