ม.หอการค้าไทย จับมือค้าปลีกชื่อดัง สร้างมิติใหม่ประสบการณ์ธุรกิจให้นักศึกษา


เผยแพร่
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการค้าปลีก ดำเนินธุรกิจ 16 ปี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการแล้วกว่า 700 สาขา ในพื้นที่ 31 จังหวัด การร่วมมือกันครั้งนี้ให้ความสำคัญการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณอย่างมากในการร่วมลงนามกับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด การร่วมมือกันครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะร่วมกันผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถรองรับธุรกิจด้านการค้าปลีก ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานได้

มีการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ให้มีคุณภาพสูง และ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศ และ สถานประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์นอกตำราเรียนหรือภายนอกห้องเรียน ที่สำคัญเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกัน ทั้งทางด้านงานวิชาการจากทางมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ ประสบการณ์การทำงานจากทางบริษัท เพื่อให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คุณนฤชล อธิธนบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในวันนี้  ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยนักศึกษาในการฝึกงานและเห็นภาพจริงของการทำงานในอนาคต ร่วมสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถมาช่วยกันพัฒนาองค์กร ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจให้เห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเรามีการขายสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันของทางลูกค้า  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ปีนี้หลายสถาบันมีการคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะกลับมาฟื้นตัว ในแง่ของธุรกิจค้าปลีกเองสามารถสะท้อนตัวจุดนั้นและเป็นความท้าทายค่อนข้างมากสำหรับตัวผู้ประกอบการที่ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา ธุรกิจค้าปลีกนั้นเป็นธุรกิจที่ประสานกับผู้บริโภคจะเห็นได้ว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอ ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะสามารถหยิบฉวยข้อมูลของผู้บริโภคมาใช้ในการต่อยอดได้มากขึ้น ดังนั้นในอนาคตตัวฐานข้อมูล (Big Data) จะเป็นส่วนสำคัญถ้าเกิดว่าเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นเราจะมีโอกาสในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น บริษัท ซี.เจ. เอ๊กซ์เพรส กรุ๊ป เป็นธุรกิจของคนไทยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้จากความเข้าใจของตัวเราเองจากการที่ลงมือทำจริง เพราะฉะนั้นในความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ก็อยากจะได้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความสามารถมาร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ