งาน GRC day 2022 สร้างภูมิคุ้มกันองค์กรด้วยหลักการ GRC


เผยแพร่
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร กนอ. ในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักการ GRC

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ