ประกันสังคม ชวนลูกจ้างรู้จัก "คลินิกโรคจากการทำงาน "


เผยแพร่
ลูกจ้างที่สงสัยว่าอาจเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลินิกโรคจากการทำงานเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน รวมถึงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ และยังสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานโดยกองทุนเงินทดแทน

แรงงานแจง ลดเงินสมทบผู้ประกันตน ไม่กระทบเสถียรภาพกองทุน

ประกันสังคมติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กำหนด

เช็กเงื่อนไข!! ผู้ประกันตน มาตรา 40 หากป่วยโควิด 19 จะได้รับเงินทดแทนเท่าไหร่?

 

หากลูกจ้างที่สงสัยว่าอาจเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” โดยกองทุนเงินทดแทน ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยให้ติดต่อที่คลินิกประกันสังคมเพื่อตรวจวินิจฉัยคัดกรองเบื้องต้น หากแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งลูกจ้างไปรักษาต่อที่คลินิกโรคจากการทำงาน

กรณีลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการทำงาน ขอให้นายจ้างยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน และยื่นแบบ ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมโดยตรง
กองทุนเงินทดแทนได้กำหนดชนิดของโรคไว้ดังนี้

1. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี

2. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ

3. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ

4. โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

6. โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก

7. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

8. โรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th และ Application SSO Connect หรือ โทร.สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ