“บิ๊กซี” ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ รวมพลังจัดงาน “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C…บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี”


เผยแพร่
“บิ๊กซี” ร่วมกับพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ รวมพลังจัดงาน “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C…บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยรักการดื่มนมเนื่องใน “วันดื่มนมโลก” พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ย้ำจุดยืนผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมกับ พันธมิตรผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มชั้นนำ จัดงาน “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C … บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้คนไทยใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเห็นถึงความสำคัญของการดื่มนมในปริมาณที่มากขึ้น โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 บิ๊กซี พระราม 4 เมื่อเร็วๆ นี้

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า “ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” บิ๊กซีในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกของไทย จึงถือโอกาสครั้งสำคัญ จัดกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C… บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตรผลิตภัณฑ์นมแบรนด์ชั้นนำ   ประกอบด้วย   โฟร์โมสต์, ดูเม็กซ์-ไฮคิว, นมตราหมียูเอชที, ไมโล,  ดัชมิลค์, โอวัลติน, แลคตาซอย, ไวตามิ้ลค์, บลูไดมอนด์, ซันคิสท์, แอนลีน และ เอนฟาโกร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยเริ่มจากการดื่มผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ในทางโภชนาการ และเป็นสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติ สามารถดื่มได้สำหรับผู้บริโภคในทุกช่วงวัย เพราะนมมีสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและเสริมสร้างส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยสถิติจากการสำรวจพฤติกรรมและปริมาณการดื่มนมของคนไทยพบว่า คนไทยยังเป็นกลุ่มชนชาติที่ดื่มนมน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยคนไทยดื่มนมเฉลี่ยปีละ 18 ลิตรต่อคน ขณะที่อัตราการดื่มนมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ 113 ลิตรต่อคน และ 66 ลิตรต่อคนต่อปีในทวีปเอเชีย เพราะฉะนั้นภารกิจสำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือการส่งเสริมให้คนไทยดื่มนมในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของไทยให้ก้าวหน้า ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อจากผู้บริโภค ที่จะส่งผลต่อการเร่งกระบวนการผลิตให้สอดรับกับอุปสงค์ของตลาด   นำไปสู่ความต้องการวัตถุดิบ อันจะนำมาซึ่งการสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เติบโตและมั่นคงต่อไป

นายราชเทพ นฤหล้า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) แบรนด์โฟร์โมสต์ กล่าวว่า “ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดของประเทศ มุ่งมั่นที่จะสร้างการตระหนักรู้และกระตุ้นเตือนให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคนม ผ่านผลิตภัณฑ์นมโคที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ได้มาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์  ‘โฟร์โมสต์’ ที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีมามากกว่า 65 ปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการส่งมอบสารอาหารและโภชนาการที่ดียิ่งขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย และโฟร์โมสต์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับบิ๊กซี พันธมิตรค้าปลีกชั้นนำของเมืองไทย ในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ดื่มนมคุณภาพดี พร้อมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับเกษตรกรโคนมไทยไปพร้อมๆ กัน”

นายสุรชัย จิระมงคลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด แบรนด์ ดัชมิลล์ กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @Big C … บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” นั้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของดัชมิลล์ ที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดี ดังนั้น ดัชมิลล์จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้คนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงการดื่มนมคุณภาพ โดยผลิตภัณฑ์นมที่ดี ต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Good Manufacturing Practice (GMP) เพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากล”

นายพนิต ปวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัดแบรนด์ โอวัลติน กล่าวว่า “โอวัลตินรู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C … บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” โดยโอวัลตินมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการหลากหลายและรสชาติอร่อย มายาวนานกว่า 80 ปี กิจกรรมนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการร่วมมือกันช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการดื่มนมเพื่อให้ครอบครัวไทยสดใสแข็งแรง เนื่องด้วยนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สามารถดื่มได้ในทุกวัย ถือเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญ และมีสารอาหารอีกมากมายอีกด้วย”

นางสาวพรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด   แบรนด์แลคตาซอย กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสที่บิ๊กซี จัดกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C … บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” แลคตาซอย ในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยดื่มนมเพื่อสุขภาพร่วมกับบิ๊กซี ตามนโยบายของบริษัท ในการร่วมมือกับพันธมิตรผู้แทนจำหน่ายเสมือนครอบครัวเดียวกัน เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและคุณค่าทางโภชนาการพร้อมกับความอร่อยที่ดื่มได้สำหรับทุกคนในครอบครัว”

นายอนันต์ ธีรวิชญกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท กรีนสปอต จำกัด แบรนด์ ไวตามิ้ลค์ กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสสำคัญ “วันดื่มนมโลก” ไวตามิ้ลค์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีด้วยการดื่มนมผ่านกิจกรรมของพันธมิตรอย่างบิ๊กซี ในกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C … บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ซึ่งกล่าวว่า เราจะเป็นผู้นำด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากถั่วเหลือง ที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการในทวีปเอเชีย พร้อมกับการเติมพลังชีวิตและความสุขให้กับทุกคน”

นายสุริยา มูลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ บริษัท เฮอริเทจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แบรนด์ บลูไดมอนด์และซันคิสท์ กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์น้ำนมจากอัลมอนด์ “บลูไดมอนด์” และนมพิสทาชิโอ “ซันคิสท์” รู้สึกเป็นเกียรติกับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C …บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เนื่องในวันดื่มนมโลก ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นที่จะตอบรับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มดูแลสุขภาพ  และกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ดื่มนม อันเนื่องมาจากการมีอาการปัญหาภาวการณ์ย่อยแลคโตสผิดปกติ รวมทั้งผู้ที่แพ้โปรตีนจากนมวัว แพ้ถั่วเหลือง ดังนั้นผลิตภัณฑ์น้ำนมทางเลือก Plant Base Milk จึงเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพที่ใส่ใจดูแลตัวเอง และกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาทางเลือกในการดื่มนม”

นายโดม พรหมายน    ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด   แบรนด์แอนลีน กล่าวว่า “จากความตั้งใจของ “แอนลีน” ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพการเคลื่อนไหวที่ดี เราจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูง ที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมาย ที่ช่วยให้สุขภาพกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อของคนไทยแข็งแรงเพื่อการเคลื่อนไหวที่ดี จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่แอนลีนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ของผู้นำค้าปลีกอย่างบิ๊กซี”

และ นางสาวมนต์จันทร์ พฤกษ์วิมลพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มี้ดจอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์เอนฟาโกร กล่าวว่า “ ด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า 100 ปีในเรื่องโภชนาการและการเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กทั่วโลก เอนฟาโกร มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการซึ่งเป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะให้การเริ่มต้นที่ดีที่สุดในชีวิตของเด็กทุกคน และเนื่องในวันดื่มนมโลก เอนฟาโกรได้มีส่วนร่วมกับบิ๊กซีในการสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทย เข้าใจถึงความสำคัญของการดื่มนมผ่านกิจกรรม “World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C…บิ๊กซีสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดี” เพื่อให้เด็กและสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้มีจุดเริ่มต้นทางโภชนาการที่จะนำไปสู่สุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

นอกจากนี้ บิ๊กซียังร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการให้คนไทยได้ดื่มนมคุณภาพด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม   ได้แก่   Big C Hypermarket และ Big C  Food place เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที ขนาดใด ชนิดใดก็ได้ ครบ 500 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดทันที มูลค่า 50 บาท Big C Market เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที ขนาดใด ชนิดใดก็ได้  ครบ 400 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดทันที มูลค่า 40 บาท Big C Shopping Online เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที ขนาดใด ชนิดใดก็ได้  ครบ 500 บาทขึ้นไป   รับคูปองส่วนลดทันที มูลค่า 50 บาท และที่ Big C Mini เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที ขนาดใด ชนิดใดก็ได้  ครบ 150 บาทขึ้นไป   รับคูปองส่วนลดทันที มูลค่า 15 บาท  และวันที่ 28 พฤษภาคม – 1  มิถุนายน 2565  รับฟรี!!! นมยูเอชที จำนวน 1 กล่อง  เมื่อซื้อนมยูเอชที ชนิดใดขนาดใดก็ได้ ครบ 79 บาทขึ้นไปที่บิ๊กซีมินิ ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือ Facebook Page : Big C - บิ๊กซี คลิก https://www.facebook.com/BigCBigService/  หรือโทร 1756


 

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ