ป.เอก นิเทศหอการค้าไทยร่วมศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเมตาเวิร์สเอกชนชั้นนำเกาหลีใต้


เผยแพร่
สุดล้ำนวัตกรรม ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์หอการค้าไทยร่วมศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเมตาเวิร์สเอกชนชั้นนำเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม Metaverse เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ล่าสุดนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน

 

มุมมองคนทำ "เทคโนโลยีเสมือนจริง" โอกาสและอนาคตในโลกใหม่ “เมตาเวิร์ส”

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ป.โท-ป.เอก สาขาวิชา “กัญชาศาสตร์ฯ” ที่แรกในไทย

 

ได้ร่วมมือกับบริษัท VR WARE จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาเทคโนโลยี Metaverse ร่วมกันและวางแผนแนวทางศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อยอดในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต สามารถเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์และบริษัท  VR WARE จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกได้เรียนรู้เทคโนโลยี Metaverse ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญมากมาย ได้แก่ VR (Virtual Reality) และ AR  (Augmented Reality) ถือเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์โลกเสมือนให้สมจริงและมีมิติมากยิ่งขึ้น โดย VR ช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างปฏิสัมพันธ์แบบสามมิติผ่านการผสมผสานองค์ประกอบภาพลงไปในโลกดิจิทัล  ส่วน AR ช่วยเสริมเรื่องประสบการณ์โลกจริงให้ชัดเจนกว่าเดิม การศึกษาในครั้งนี้สามารถช่วยก่อให้เกิดผลงานวิจัยชิ้นใหม่ที่มีความทันสมัยระหว่างประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผลงานวิจัยระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาต่อยอดการผลิตนวัตกรรมใหม่และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“การเดินทางศึกษาค้นคว้างานวิจัยระหว่างประเทศครั้งนี้ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ทางหลักสูตรมีความมุ่งหวังให้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงสามารถสวมบทบาทผู้บริหารด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่างๆ ที่อาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความล้ำสมัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย พร้อมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการวางแผนจัดการ การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราสินค้าในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นผู้บริหารสร้างสังคมไทยให้เป็นศูนย์กลางการสื่อสารการตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุด ลำดับต้นของภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก” ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวทิ้งท้าย

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ