MEA ตอบรับมติ ครม. และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมาตรการเร่งด่วน


เผยแพร่
ลดค่า Ft บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 สืบเนื่อง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานของโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามรอบฤดูกาล ทำให้คาดว่าราคาพลังงานของประเทศจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า 

กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน แก่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยได้เสนอขอส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย จึงเสนอขอความเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้จ่ายในวงเงิน 2,231,102,000 บาท สำหรับค่าไฟเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน โดยเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 419,995,000 บาท และเป็นกรอบวงเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1,811,107,000 บาท ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางสำคัญในการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ในรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม จากงบประมาณที่มีจำกัด ซึ่งต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด รวมทั้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมาตรการช่วยเหลือระยะยาว เพื่อให้การเติบโตอย่างยั่งยืน

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ตอบรับมติ ครม. และกระทรวงมหาดไทย โดยได้เร่งดำเนินการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565 ดังนี้
(1) รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย
(2) รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย
(3) รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.3090 บาทต่อหน่วย
(4) รายที่ใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลด 0.1030 บาทต่อหน่วย

MEA จะคำนวณส่วนลดค่า Ft ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด และให้ส่วนลดค่า Ft ผ่านใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลมาตรการส่วนลดทั้งหมดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th, Application MEA Smart Life และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ