สิทธิที่ควรรู้ เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39  เสียชีวิต


เผยแพร่
สิทธิที่ควรรู้ เมื่อผู้ประกันตน ม.33 ม.39  เสียชีวิต ทายาทรับค่าทำศพและเงินสงเคราะห์การตาย

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เมื่อเสียชีวิตที่มิใช่เนื่องจากการทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีตายเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาย สิทธิที่ได้รับ คือ ค่าทำศพ 50,000 บาท ให้แก่ผู้จัดการศพ ส่วนเงินสงเคราะห์การตาย จ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้จะนำมาเฉลี่ยให้แก่สามีหรือภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน ดังนั้น ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์การตายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์การตายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน หากกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิ สามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพได้ภายใน 2 ปี

ทั้งนี้ยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือ Line : @ssothai และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

 

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ