MEA ลงนามสัญญาเดินหน้าระบบ Metro Microgrid โรงไฟฟ้าขยะแพรกษา


เผยแพร่
.

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายระบบ Microgrid แรงดันกลางพร้อมติดตั้ง

ที่บริเวณโรงไฟฟ้าขยะแพรกษา สมุทรปราการ ระหว่าง MEA และ บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงการยกระดับศักยภาพความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมกับการผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้มีส่วนร่วมในการผลิต และใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติจากการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ให้กลายเป็น พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครที่ยั่งยืน MEA จึงได้ดำเนินโครงการ Metro Microgrid ขึ้น เพื่อศึกษา และใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งสามารถสำรองการจ่ายพลังงานในพื้นที่ใกล้เคียง ลดระยะเวลาการเกิดไฟฟ้าดับ สร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้าให้มั่นคงและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับโครงการ Metro Microgrid ของ MEA ยังมีการดำเนินโครงการในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ด้วยการบริหารจัดการพลังงานในระบบ Microgrid มีการใช้พลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสำรอง เช่น Battery Energy Storage, Solar PV และ Generator นอกจากนี้ยังมีโครงการ Smart Community ที่จะเป็นชุมชนนำร่องการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร มีการใช้ Renewable Energy ในการซื้อขายพลังงาน และรองรับในการบริหารจัดการพลังงานที่เชื่อมต่อกับพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2569

 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ