“สุขแห่งการให้จาก สปส.มอบสุข” ส่งถึงผู้ทุพพลภาพ 10 จังหวัดทั่วประเทศ


เผยแพร่
ช่วยเติมเต็มพลังใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ถือเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ประกันตนมาโดยตลอด โดยหากเกิดกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนยังคงได้รับการดูแลและเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมด้วยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอย่างไม่สิ้นหวัง

ดังนั้น การดูแลและช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จึงเป็นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมไม่เคยละเลยและคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอยู่เสมอ โดยเฉพาะในโครงการ สปส.มอบสุข เป็นโครงการที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมตลอดทั้ง 10 ครั้ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา นครศรีธรรมราช อุดรธานี พัทลุง ชัยภูมิ นครสวรรค์ ภูเก็ต ลำปาง และจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพพื้นที่ต่าง ๆ และยังถือเป็นการติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนทุพพลภาพอีกด้วย

นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า โครงการ สปส.มอบสุขใน 10 ครั้งที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพรวม 30 ราย ซึ่งทางโครงการได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งให้กำลังใจถึงพื้นที่ ทำให้ผู้ทุพพลภาพและครอบครัวมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกันตนทุพพลภาพได้รับรู้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงมากยิ่งขึ้น

“ผมเชื่อมั่นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก ๆ กับผู้ประกันตน ซึ่งประสบเหตุอยู่ทั่วประเทศ ขอยืนยันกับพี่น้องผู้ประกันตนหรือสมาชิกประกันสังคมทุกท่านว่า โครงการ สปส.มอบสุข สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้ทั่วถึงพี่น้องทุกคนทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นในปีต่อ ๆ ไป เรายังเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและจะไม่หยุดเฉพาะปีใดปีหนึ่ง”

ด้วยความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคม โครงการ สปส.มอบสุข จะยังเป็นโครงการที่ช่วยสร้างความสุขแห่งการให้อย่างไม่รู้จบ และยังคงสานต่อเพื่อสร้างกำลังใจสู่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ เยียวยาและดูแลจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ผู้ประกันตนทุพพลภาพและครอบครัวที่ได้รับกำลังใจจากการลงพื้นที่เยี่ยมของโครงการ สปส.มอบสุข ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขที่สุขเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างพลังใจให้ผู้ประกันตนได้ใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้นผู้ประกันตนมั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมจะคอยดูแลผู้ประกันตนทุกคนเสมือนพี่น้องในครอบครัวประกันสังคมอยู่เสมอ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน

 

#สปส.มอบสุข

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ