BDMS รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566


เผยแพร่
BDMS รับรางวัล SET ESG Ratings ระดับ AA ประจำปี 2566

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS) ได้รับรางวัล SET ESG Ratings ด้วยผลประเมินความยั่งยืนของธุรกิจในระดับ AA จากผลการประเมินหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 

โอกาสนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน (BDMS) กล่าวว่ามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ BDMS ได้รับรางวัลความยั่งยืนภายใต้หลักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งนับเป็นการติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ของ BDMS นับตั้งแต่ปี 2563

“BDMS ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งดูแล และให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพื่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับชุมชนและสังคม ภายใต้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ESG Model – Environmental, Social and Governance) ด้วยปณิธานที่จะเป็นผู้นำองค์กรด้านสุขภาพครบวงจรที่อยู่เคียงข้างสังคมไทย BDMS จะยังคงผลักดันนโยบายการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อให้สังคมมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน” แพทย์หญิงปรมาภรณ์ กล่าว

 

 

ในปีนี้ ตลท. ได้เปลี่ยนชื่อรางวัลจาก รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล มาเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings (Environmental, Social, and Governance : ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

อัปเดต! ปฏิทินวันหยุด 2567 เช็กวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร

เช็กสถิติบอลไทย พบ สิงคโปร์ ก่อนดวลฟุตบอลโลก 2026 โซนเอเชีย

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ