เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพตัวแทนคุณภาพ รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ


เผยแพร่
เมืองไทยประกันชีวิต นำทัพตัวแทนคุณภาพ รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำทัพสุดยอดตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมประกันชีวิตไทย เข้ารับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567 (THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS หรือ TNQA) จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย โดยได้รับเกียรติจากนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานในการมอบรางวัล      

ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณตัวแทนประกันชีวิต ผู้ผลิตผลงานคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน ที่สามารถปฏิบัติงานดีเด่นตามมาตรฐานและตามหลักเกณฑ์ของสมาคม ประกันชีวิตไทย เพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพตัวแทนของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทน โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ รอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประกันชีวิต
นายสาระ ล่ำซำ

โดยในปีนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีตัวแทนคุณภาพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั้งสิ้นจำนวน 197 ราย แบ่งเป็นดังนี้

  • รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

คุณเอกชัย เอาวชีวิน

คุณสามารถ โชคตระกูล

  • รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นเกียรติคุณ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

คุณสุวรรณ ธาราภูมิ

คุณพนิดา คูนลินทิพย์

คุณรักษ์คุณ งามดี

คุณธนัชพร ยิ้มรุ่งโรจน์

คุณสุพิชา อินทรชุมนุม

  • รางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 190 ท่าน

ตัวแทนคุณภาพ  รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567 เมืองไทยประกันชีวิต
รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2567

โดยการรับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ รวมไปถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตัวแทนสู่การเป็นนักวางแผนด้านการประกันชีวิตที่สามารถออกแบบให้คำปรึกษา และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแและตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละราย พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ในทุกมิติ ในฐานะคู่คิดด้านชีวิตและสุขภาพที่ลูกค้าวางใจ

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ