กิจกรรม PPTV ยิ่งดู ยิ่งได้ รายการเที่ยวกินกับหมึกแดง