การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงภาพเสาไฟฟ้าอยู่กลางสะพานลอยถนนราชพฤกษ์