ธนาคารออมสินประเทศไทยเป็นผู้นำจัดการประชุมธนาคารออมสินโลกประจำปี ครั้งที่ 23 WSBI Annual Meetings 2016 Banking in 21st Century