ก.วัฒนธรรม-ไอคอนสยาม เปิดพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกในไทย