12 ส.ค.นี้ ขอเชิญชมชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ทั้ง 9 เรื่อง จากตัวแทนกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดย สำนักงาน กปร.