ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ”นายชัยยงค์ พัวพงศกร” เป็น ผู้ว่าการ กฟน.


เผยแพร่
วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายชัยยงค์ พัวพงศกร เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยให้ดำรงตำแหน่งใน วันที่ 5 กันยายน 2559

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์