ประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรม เปิดตำนานกับ Bangkok Airways ประจำเดือนธันวาคม 2557