ปตท. นำเสนอนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่นสูตรใหม่สำหรับรถจักนยานยนต์ ในงานมอเตอร์โชว์ 2017