ธนาคารออมสิน จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย ประจำปี 2560