การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2016