ม.ศรีปทุม-การีนา ทำหลักสูตรปั้นเด็กไทยสู่ธุรกิจ Game & e-Sports


เผยแพร่
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือยักษ์ใหญ่ การีนา สร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “เพื่อสร้างเด็กไทย เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports อาชีพของคนรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก” พร้อมบรรยายพิเศษ ภาพรวมตลาดเกมในประเทศไทย โดย Allen Hsu, Corporate Partnership Senior Manager in Game Business บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ Game & e-Sports ที่มีการเติบโตในปัจจุบันอย่างมากทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในธุรกิจ Game และ e-Sports ตลอดจนมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะมีการส่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ  เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงานใน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) อีกทั้งยังได้มีความร่วมมือกันในการดำเนินการจัดทำโครงการประกวดแข่งขัน e-Sports ในวาระโอกาสต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นการตอบโจทย์กีฬาแห่งอนาคต เนื่องจาก e-Sports ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ซึ่งในต่างประเทศมีการจัดแข่งขันอย่างแพร่หลาย  อีกทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียได้พิจารณาเห็นชอบว่าการแข่งขันเกมหรือ e-Sports นั้นจะได้รับการบรรจุลงในมหกรรมกีฬา เอเชียน เกมส์ โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2022 ทำให้ธุรกิจ e-Sports มีการเติบโตที่สูงมากขึ้น ซึ่งทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีรายวิชาที่ตอบโจทย์กีฬา e-Sports  ทั้งในแง่ของการจัดการแข่งขัน การเป็นนักพากย์เกม ฝ่ายเทคนิค รวมทั้งนักกีฬา และที่สำคัญคณะดิจิทัลมีเดียยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยมีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และผลิตเกม ได้อีกด้วย

ด้าน คุณมณีรัตน์  อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ว่า อุตสาหกรรมเกมและกีฬา e-Sports มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ตลาดเกมทั่วโลกมีมูลค่ารวมสูงถึง 99.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในประเทศไทยตัวเลขมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 597.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับ ความชัดเจนในการให้การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การให้บรรจุ e-Sports เป็นชนิดกีฬา และนโยบายที่จะผลักดันประเทศไปสู่สังคมดิจิตอลและไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้อุตสาหกรรมเกมบ้านเราเติบโตมากขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดด้วย ซึ่งถือเป็นจุดประสงค์หลักของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถให้พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจเกม ซึ่งต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจถึงโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการเปิดหลักสูตรให้น้องๆ ที่สนใจในธุรกิจเกมได้มีพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และพร้อมที่จะทำงานในสายอาชีพ

"สิ่งสำคัญของคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเกมจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เราใช้คัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานที่การีนา” คุณมณีรัตน์  กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล  จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า รู้ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของประเทศสู่ภาคธุรกิจ Game & e-Sports ระดับโลกในอนาคต ทั้งนี้คณะดิจิทัลมีเดีย ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลงานทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยปัจจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์  สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

สำหรับภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะร่วมกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ในการร่วมกันดำเนินงานตามแผนความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร ได้มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เข้าสู่ธุรกิจ Game & e-Sports  ในระดับโลก

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ