มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มูลนิธิครอบครัวพอเพียง , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศและศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน ๘๙ รูป

TOP ประชาสัมพันธ์