มูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน 89 รูป


เผยแพร่
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง , ศูนย์ครอบครัวพอเพียงทั่วประเทศและศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรัตนาธิเบศร์จัดพิธีบรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน จำนวน ๘๙ รูป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์