บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่