สมาคมนิติศาสตร์ มธ. ชวนร่วมงาน “นิติศาสตร์รำลึก 2561” ประเดิมมอบรางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น