“ไก่ สมพล” เตรียมกระตุกประสาทสัมผัสทั้ง 5 !!! เตรียมเปิดรายการใหม่ “Crazy Market ตลาดสัมผัส”