“ไก่ สมพล” ท้าเกมสัมผัส ใน “Crazy Market ตลาดสัมผัส” “ซัน ประชากร” ประเดิมเปิดตลาด ท้าคำถาม พิชิตแสน !!!