"ชเว ชีวอน" ทูตยูนิเซฟเกาหลีใต้ร่วมฉลองครบรอบ 70 ปีองค์การยูนิเซฟไทย