คอนคอร์เดียน เปิด Sport Complex ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน