เช็ก “เศรษฐกิจโลก” ก่อนปักหมุดลงทุนกับกองทุนบัวหลวง