BDMS ทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เผยแพร่
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 ในนามตัวแทนของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ฝึกสอนการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำหรับใช้ในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จำนวน 220 ชุด ประกอบด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์