นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บริจาค 9.6 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลตำรวจ