ปรินดา คุ้มพินิจธรรม ผู้ประกาศข่าวรายการ “เข้มข่าวค่ำ” เข้ารับพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19


เผยแพร่
ปรินดา คุ้มพินิจธรรม ผู้ประกาศข่าวสาวจากรายการ “เข้มข่าวค่ำ” ของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เข้ารับพระราชทาน รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภท “นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น” กับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ซึ่งจัดโดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชทานรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประชาสัมพันธ์