พีพีทีวี รับรางวัลเทพทอง "บุคคลด้านโทรทัศน์ดีเด่น"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ให้กับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์รวมถึงสื่อออนไลน์ โดยมีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล ซึ่งสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้รับรางวัล "บุคคลด้านโทรทัศน์ดีเด่น"

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน