พีพีทีวี รับรางวัลเทพทอง "บุคคลด้านโทรทัศน์ดีเด่น"