รพ.รามา ชี้แจงการปรับระบบการจ่ายยา ไม่ยกเลิก “ยานอกสิทธิ”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โรงพยาบาลรามาธิบดี ชี้แจงการปรับระบบการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ ไม่ยกเลิก“ยานอกสิทธิพื้นฐาน”

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน