ผลวิจัยเผย 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่น ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์