“โย่ง เชิญยิ้ม” ยัน “เด่น ดอกประดู่” ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน