“เด่น ดอกประดู่” ยอมรับน้อยใจเมีย หอบถุงปุ๋ย 2ใบหนีมาหางานทำที่ขอนแก่น